Статия от електронен вестник - Шумбг - Кой заплете казуса „Слънчев лъч” и кой ще плаща - 26.04.2010 11:38
През последните седмици шуменските медии държаха на прицел и разплитаха казуса Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Слънчев лъч”. „Социалният“ проблем активира и шуменската общественост. Казусът разпръсна сноп от различни мнения, но обединяващото е, че решението му ще изтръска и без това изтънелия джоб на шуменци. Днес въпросът ще плаща ли Общината наем на собственика „Мадара“ АД, или ще търси други варианти е внесен като Точка Първа в дневния ред на предстоящата сесия на местния парламент и съветниците трябва да решават кой от предлаганите варианти да приемат. Първият е да се плаща на завода месечен наем в размер на 10 500 лв без ДДС в продължение на 5 години. Останалите са за пребазиране на Центъра в други сгради, за което трябва значителен финансов ресурс. Повече от ясно е, че нито един от тях не защитава напълно интереса нито на децата от Центъра, нито на местната общност, която трябва да плаща от данъците си за управленски грешки. Всъщност проблемът виси и над собственика – „Мадара” АД - и над Общината. И то отдавна. Но защо не се е решил досега? Общината имаше през последните месеци достатъчно време да излезе с решение, но остави въпроса да витае в пространството и по този начин даде път на медиите да го раздухват, като насочваше превръщането на правния казус в социален. Когато от кметското ръководство разбраха, че този път няма да има протакане и получиха ултимативно предупреждение от собственика, се принудиха да сложат проблема на масата пред общинските съветници, за решаването на който те дълго време бяха игнорирани. ШУМ.БГ се опита хронологично да представи проблема и проверката показа следното:
До настоящото фактическо положение се стига след поредица от юридически актове и съдебни решения. Справки в архивите на Шуменския районен съд и в Областна администрация показват следното. Построената през 1964-та детска градина е обявена за държавна, като част от КТА “Мадара”, с Акт за държавна собственост от 14 декември същата година. През 1996-та областният управител издава акт №6891, който препотвърждава предходния. Няколко години по-късно, когато е сключен договора за приватизация на “Мадара”, градината е включена в имуществото на завода. Въпреки това тя продължава да се ползва от Община Шумен. До 2006 г. за терена с кадастрален идентификатор 83510.670.5 и сградата с №83510.670.5.1 нотариални актове нямат нито “Мадара” (вече станала АД), нито Общината. Заветният документ става възможен през 2006-та. На 17 ноември същата година областният управител Красимир Костов издава заповеди РД-18-148 и РД-18-152, с които земята и
сградата се отписват от актовите книги за имоти – частна държавна собственост. Въз основа на тези документи “Мадара” АД получава нотариален акт и така на практика до голяма степен бива предопределен съдебния спор по-късно между фирмата и Община Шумен. След няколко месеца фирмата внася иск в Шуменския районен съд, в който настоява имотите да бъдат ревандикирани от владението на Общината. Фирмата иска кметството да плати и 11 000 лв обезщетение за пропуснати ползи плюс лихви и съдебни разноски. Делото от страна на Общината се води от адвокат Жана Йончева. На 18 март 2008-ма съдия Йордан Димов произнася решение, в което отхвърля иска на “Мадара” като неоснователен и недоказан по всички точки. В съдебното решение е записано, че се приема довода на общинския адвокат, който се позовава на параграф 7, точка 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация от 1991 г., че “с влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините следните държавни имоти: обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване”.
“Мадара” АД се възползва от правото си да обжалва пред по-горна инстанция и внася жалба, с която иска решението на Районен съд в полза на Общината да бъде отменено. Делото се точи близо година, като съдебен защитник на интересите на Общината вече е адвокат Генчо Гатев, упълномощен от новия кмет Красимир Костов. На 12 февруари 2009-та Шуменският районен съд с председател по делото Константин Моллов произнася решение изцяло в полза на “Мадара” АД, като отменя частично решението на долната инстанция. Сградата става собственост на машиностроителната фирма, а Общината се задължава да плати обезщетение от 1 000 лв за незаконно ползване и 7 133 лв разноски по делото на две инстанции. Следва да се отбележи фактът, че на това дело от страна на общината представител не е имало, въпреки, че според Гатев неявяването му на делото не е било фатално, тъй като от “Мадара” действително разполагали с доказателства за собственост. От страна на Общината следва и обжалване пред последна инстанция – Върховен касиционен съд, но на 6 октомври м.г. той илиза с определение №543, в което не допуска жалбата до разглеждане по същество. Общината е осъдена да плати нови 4 942 лв разноски.
Без коментар оставяме въпроса – защо представител на Общината пропуска и не се явява в съдебната зала на Шуменския окръжен съд и защо институцията Община се задоволява с писмено становище да бъдат защитавани интересите й. И още - защо опитен и авторитетен адвокат като Генчо Гатев е допуснал жалбата му до Върходния съд въобще да не бъде допусната за разглеждане по същество. Според адвокат Жана Йончева, спечелила делото в полза на общината на първа инстанция, “това дело вероятно можеше да се спечели до край”.
Към настоящия момент общинските съветници са поставени пред наистина трудно решение. От една страна те трябва спешно да намерят помещение за децата от Дневния център, от друга – да отстояват позиция при преговорите с “Мадара” АД, чиито
 
Назад