дата: 2011-03-27 15:48:39

Лого на сдружение "СИЯЙНА ЗОРА"
Членството в сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”е сигурен показател за това,че всеки един от нас ясно и категорично застава зад каузата в подкрепа на хората в неравностойно положение.

Нека ЗАЕДНО се преборим за  по-добри условия на живот за тях и да оставим след себе си един по-добър свят за всички!

прочети целия текст...
ЗАЩО ДА СТАНА ЧЛЕН?
1.    За да изразявам активно своята гражданска позиция и съпричастност към проблемите на хора в неравностойно положение.
2.    За да помогна на Сдружението в стремежа му да защитава правата на хората с ментални увреждания, подобряване на качеството на живот и промяна на обществената нагласа спрямо тази социална група хора.
3.    За да работя за разпространяване на идеите и популяризиране на дейността на Сдружението, както и за повишаване на информираността на обществото по проблемите свързани с опазване на психичното здраве.
4.    Защото знам, че силата на гражданското общество това е силата на всеки един от нас –гражданите  да допринесе за създаването на достоен и по-добър живот за хората, а това става, когато сме активни, отговорни и единни.
МЕТОД НА КАНДИДАТСТВАНЕ
дата: 2011-03-27 15:42:33


Условие за членство в сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” е желаещите да полагат усилия за постигането на целите на Сдружението, в дух на толерантност и равнопоставеност. Членове в сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”  могат да станат както физически, така и юридически лица.

Кандидатстването става по следния начин:

1. Кандидатите за членство в Сдружението заявяват желанието си, чрез попълване на заявление  на хартиен носител с подпис на заявителя.

Адресът на Сдружението е:
Сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”, град Шумен 9700, улица...
прочети целия текст...