дата2009-09-07 21:39:31

"Кой е най-красивият момент през 24-те часа на денонощието? Най-красивият момент е изгряването и залязването на слънцето. Втори красив момент е изгряването и залязването на Венера. Трети красив момент е изгряването и залязването на Сириус. Това са трите най-важни момента в живота на човека. Слънцето представлява божествения живот, който постоянно изгрява в човешката душа. Венера представлява божествената любов, която търси път да проникне в човешкото сърце. Сириус символизира божията мъдрост"
Беинса Дуно
 
Назад