ОТЧЕТ ОТ АКЦИЯ: Дарение в социални домове и институции

Снимка от предаване на дарението в Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с физически увреждания- гр. Шумен
 
Дарение на общо 3960пак. кубети получи сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” на 07.04.2010г. от фирма Итал Фууд Индъстри АД –Шумен. Дарението бе разпределено и предадено, както следва:

Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Лозево - 30 кашона кубети (дата на дарение 15.04.2010г.)
 
Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч”-гр. Шумен - 20 кашона кубети (дата на дарение 15.04.2010г.)
 
Дом за медико-социални грижи за деца (дом Майка и дете), гр. Шумен  - 25 кашона (дата на дарение 16.04.2010г.)
 
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с физически увреждания- гр. Шумен - 44 кашона (дата на дарение 16.04.2010г.)
 
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания-гр. Шумен – 21 кашона кубети (дата на дарение 16.04.2010г.)
 
Помощно училище „Васил Друмев”-гр Шумен - 30 кашона кубети (дата на дарение 16.04.2010г.)
 
Спортен празник за хора с увреждания „Приятелство за всички” ( предстои да се проведе на 08.05.2010г.).
 

 Благодарим на фирма Итал Фууд Индъстри АД –Шумен за оказаното доверие и съпричастност към каузата на Сдружението!
 
Назад