Проекти
дата: 2009-07-31 00:26:49
Идеята на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” като млада организация е да насочи усилията си първо в решаване на проблеми на регионално ниво - към домовете за хора с умствена изостаналост в община Шумен - Дом „Калинка“ (за деца и младежи) и Дом с. Лозево (за възрастни).

Приоритет в нашата дейност са инициативи свързани с приобщаването на хората с ментални увреждания към обществото чрез участието им в обществени прояви, културни дейности, спортни състезания и др. Целта е да създаваме условия за нормално общуване с тези хора, в места, където най-добре могат да се ...
прочети целия текст...