Проекти

 

Водеща идея

Осъществяване на  дейност в обществена полза на национално равнище като  съдейства за  благосъстоянието  на лица  с  ментални/психични увреждания,    включващо    тяхното     материално,     здравословно, социално   благополучие   като   се   използват   всички   средства   за развитие на потенциалните им възможности.

Центърът за релаксивни упражнения е аспект от дейността на Сдружение „СИЯЙНА ЗОРА“, свързан с просветната и информативна дейност по въпросите на опазването и възстановяването на психичното здраве. 

 

Проекти

Идеята на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” като млада организация е да насочи усилията си първо в решаване на проблеми на регионално ниво - към домовете за хора с умствена изостаналост в община Шумен - Дом „Калинка“ (за деца и младежи) и Дом с. Лозево (за възрастни).

Приоритет в нашата дейност са инициативи свързани с приобщаването на хората с ментални увреждания към обществото чрез участието им в обществени прояви, културни дейности, спортни състезания и др. Целта е да създаваме условия за нормално общуване с тези хора, в места, където най-добре могат да се  преодолеят бариерите,  предубежденията и страха.


В дългосрочен план, ние търсим подкрепа за проекти, с които да намерим цялостно решение на проблемите на хората с ментални увреждания на регионално и национално ниво. Това означава – подобряване на материалната база и битовите условия в домовете, обучение и повишаване на квалификацията на персонала, създаване на защитени жилищни пространства към домовете, прилагане на програми за личностно развитие и стимулиране на творческите възможности и трудова дейност като форма на ресоциализация.

 
Назад