Проекти
Идеята на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” като млада организация е да насочи усилията си първо в решаване на проблеми на регионално ниво - към домовете за хора с умствена изостаналост в община Шумен - Дом „Калинка“ (за деца и младежи) и Дом с. Лозево (за възрастни).

Приоритет в нашата дейност са инициативи свързани с приобщаването на хората с ментални увреждания към обществото чрез участието им в обществени прояви, културни дейности, спортни състезания и др. Целта е да създаваме условия за нормално общуване с тези хора, в места, където най-добре могат да се  преодолеят бариерите,  предубежденията и страха.


В дългосрочен план, ние търсим подкрепа за проекти, с които да намерим цялостно решение на проблемите на хората с ментални увреждания на регионално и национално ниво. Това означава – подобряване на материалната база и битовите условия в домовете, обучение и повишаване на квалификацията на персонала, създаване на защитени жилищни пространства към домовете, прилагане на програми за личностно развитие и стимулиране на творческите възможности и трудова дейност като форма на ресоциализация.
 
Назад