Специални награди на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” за 2008г.
„СВЕТЛО СЪРЦЕ” – статуетка с кристално сърце „SWAROVSKI” - Специална награда признание за социална работа, отличаваща се с особен принос за развитие на творческите способности на хора с ментални увреждания.


Категория: “ОРИГИНАЛЕН ПОДХОД ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ХОРА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”
 Дияна Стоянова – социален работник в ДВУИ с.Оборище (Община  Вълчи дол)

Категория „ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ ПРИ ХОРА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”
Денка Стоянова – социален работник в ДВУИ с.Лозево (Община Шумен)

****************************************************************************
“Принос към Художествената програма” – цифров фотоапарат  - Специална награда за поощряване на развитието на творческите способности при хора с ментални увреждания  

Асен Викторов от ДВУИ с.Лозево (Община Шумен)  - за хореографията на танца „Студио Х” на ІІ Конкурс за творчески способности на хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди!”, Шумен 2008г.
 
Назад