Специални награди на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” за 2009г.
„СВЕТЛО СЪРЦЕ” – авторска статуетка на дизайнерката Деляна Тенева - Специална награда признание за социална работа, отличаваща се с особен принос за развитие на творческите способности на хора с ментални увреждания.


Категория: “ОРИГИНАЛЕН ПОДХОД ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ХОРА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”
Даниела Саевска – социален работник в ДЦ "Емилиян ", гр. Разград
Денка Стоянова – социален работник в ДВУИ с.Лозево (Община Шумен)

Категория „ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ ПРИ ХОРА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”
Невелина Василева – социален работник в ДВУИ с.Българево
Валя Танева  -директор на ДЦ „ Слънчев лъч”, гр. Шумен

Категория „ОБЩЕСТВО”  - за проявена силна гражданска позиция по отношение на хора в неравностойно положение
Иван Динев – изп. директор на фирма АЛКОМЕТ” АД, гр. Шумен  - за особена подкрепа в организирането на Поздравителния концерт на дом Лозево на 04.12.2009г.


„КРИЛЕ ЗА МЕЧТИ” - Специална награда за поощряване на развитието на творческите способности при хора с ментални увреждания

Категория „ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ”
Росен Желязков от ДВУИ с.Оборище (Община Вълчи дол) -  за авторска стихосбирка „Море, любов и стихове...”

Категория  „ПРИНОС КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА”
Асен Викторов  от ДВУИ с. Лозево (Община Шумен ) -  за хореография на танци с различен стил на ІІІ Конкурс за творчески способности на хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди!”, Шумен 2009г.
 
Назад