Номинации на СДРУЖЕНИЕ „СИЯЙНА ЗОРА” 2009 / 2010г.

„СВЕТИЛНИК В УТРОТО” –НОМИНАЦИЯ ЗА ОСОБЕН ПРИНОС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИЯЙНА ЗОРА”

Категория „РЕКЛАМА”


Ивайло
Иванов - за оформлението на брошурата „Пламъчета златни”

За създаване на всички рекламни материали свързани с дейността на Сдружението.

За мултимедийно представяне на инициативите на Сдружение „ Сияйна Зора”.

Категория „МЕДИИ”


Венцислав Тодоров – за уеб дизайн на сайта на Сдружение „ Сияйна Зора”.  

 

Категория „ ТВОРЧЕСТВО”

 

Нели Стоянова- за авторски текст на брошурата „ Пламъчета златни”

За творчески подход при изготвяне на материали в сайта за дейността на Сдружението.

За цялостен принос при изготвяте на сценарии към всички инициативи на Сдружение

 „ Сияйна Зора”

За оригинален сценарий и цялостна визия на Поздравитилин концерт на Дом Лозево- 4.12. 2009г. Младежки дом гр. Шумен.


„НОВА ГЕНЕРАЦИЯ” – НОМИНАЦИЯ ЗА ДЕБЮТ

Категория „ДЕБЮТ В МЕРОПРИЯТИЕ”

Мариянка Димитрова-  за успешен дебют като водещ на"ПРИЯТЕЛСТВО ЗА ВСИЧКИ"   проведен на 4.05.2010г.


Калина Дочева- за успешен дебют като водещ на Детско карнавално шоу „ Фантазия за всички” проведено на 31.10. 2009г.


Категория „ДЕБЮТ В СДРУЖЕНИЕ „СИЯЙНА ЗОРА”

 

Йорданка Танева- за инициативност и успешно включване в дейността на Сдружението.


 „ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ”
– НОМИНАЦИЯ ЗА  РАЗВИТИЕ И ПРОЯВА НА ЧОВЕШКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Категория: „НАЙ- ГОЛЯМ ПРИНОС ПРИ НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА”

 

Даниела Йорданова – за особен принос при набиране на средства за Поздравителен концерт на Дом Лозево 4.12. 2009г., както и за други инициативи на Сдружение „ Сияйна Зора”.

Денка Стоянова – за оригинален подход при представяне на целите и идеите на Сдружение „ Сияйна Зора” с цел набиране на средства;

Принос при набиране на средства за Поздравителен концерт на Дом Лозево- 4.12. 2009г.

Даниел Стоянов- за цялостен принос при набиране на средства и реализиране на целите и идеите но Сдружение „ Сияйна Зора”.


Категория „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”

Веселин Василев- за особен принос в изграждане на интернет мрежа в ДВУИ с. Лозево.общ. Шумен.Категория: „КУЛТУРА И ИЗКУВСТВО ”

 

Деляна Тенева- за създаване на статуетката „ Светло сърце”- специална награда на

„ Сдружение „ Сияйна Зора”, както и за подпомагане дейността на Сдружението.


„ЖЕЛЕЗЕН БОЕЦ” – НОМИНАЦИЯ ЗА АКТИВНА РАБОТА И ПРОЯВЕНО УСЪРДИЕ

Категория „ОСОБЕН ПРИНОС В МЕРОПРИЯТИЕ”

 

Иван Георгиев- за подготовката на спортни състезания „ Приятелство за всички” и „ Да протегнем ръка за Надежда” организирани от Сдружение „ Сияйна Зора”

Нели Ганчева- за изпълнение на народен танц в Поздравителен концерт на Дом Лозево- 4.12. 2009г.

Райна Алексиева- за изпълнение на народен танц в Поздравителен концерт на Дом Лозево- 4.12. 2009г.

 

Категория : „ НАЙ- АКТИВЕН УЧАСТНИК”


Надка Върбанова- за участие във всички мероприятия и инициативи на

 Сдружение „ Сияйна Зора

Полина Симеонова- за участие във всички мероприятия и инициативи на

 Сдружение „ Сияйна Зора

Бистра Стоянова- за участие във всички мероприятия и инициативи на

 Сдружение „ Сияйна Зора.

 

Категория: „НАЙ –ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО МЕРОПРИЯТИЕ ”

 

Недка Сидерова- за организация на детско карнавално шоу „ Фантазия за всички”- 31.10.2009г. Младежки дом гр. Шумен.


Категория: „АКТИВНОСТ ЗАД КАДЪР”

 

Борислав Георгиев- за адаптиране на музика и музикално оформление в инициативи на Сдружение „ Сияйна Зора”

Ваньо Иванов- за активно участие в подготовката на инициативи на Сдружение „ Сияйна Зора”

 

Категория : „ УСТОЙЧИВ РАЗТЕЖ”

 

Михаела Тодорова- за администриране на сайта и активно участие в инициативи на Сдружение „ Сияйна Зора”


„БРИЛЯНТНИ ИСКРИ”- НОМИНАЦИЯ ЗА ТВОРЧЕСТВО И БЕЗУПРЕЧНОСТ В ДЕТАЙЛА.

 

Дияна Иванова- за безупречност и творчески елемент в изработването на декори, костюми и украси при инициативи но Сдружение „ Сияйна Зора”

 
Назад