Номинации на СДРУЖЕНИЕ „СИЯЙНА ЗОРА” 2010 / 2011г.

„СВЕТИЛНИК В УТРОТО” –НОМИНАЦИЯ ЗА ОСОБЕН ПРИНОС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИЯЙНА ЗОРА”

Категория „МЕДИИ”
Галина Иванова - за активен принос в популяризиране дейността на Сружение „СИЯЙНА ЗОРА” в медийното пространство.

Категория „ИДЕИ И ПРОЕКТИ”

Денка Стоянова   - за  оригинална идея и осъществяване на „Великденска изложба” представена от  хора с увреждания в шуменски храм „Св. Три светители”. За особен подход и находчивост при отстояване и популяризиране на целите на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” .


Нели Стоянова  - за  оригинална идея и цялостен проект на спортно състезание „Да протегнем ръка за надежда!”. За особен подход и находчивост при отразяване целите и насоките на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” , чрез творческа мисъл и силата на перото.

„НОВА ГЕНЕРАЦИЯ” – НОМИНАЦИЯ ЗА ДЕБЮТ

Категория „ДЕБЮТ В МЕРОПРИЯТИЕ”
Даниела Йорданова - За успешен дебют, като водещ  в Четвърти конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди!, Шумен 2010г.


Марин Маринов  - За успешен актьорски дебют в пресъздаване на „Древно-тракийски ритуал на плодородието” представящ сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” на Шуменския карнавал на плодородието 2010г.


Мирослав  Танев
- За успешен дебют, като организатор на Приятелски риболовен турнир за хора с увреждания „С въдичка и кука” проведен на 19.06.2010г. За успешен актьорски дебют в Детско карнавално шоу „Фантазия за всички” проведено на 16.04.2011г.

Категория „ДЕБЮТ В СДРУЖЕНИЕ „СИЯЙНА ЗОРА”

Ивелина  Георгиева - за инициативност и успешно включване в дейността на Сдружението.


Пламена  Троева - за инициативност и успешно включване в дейността на Сдружението.


 „ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ” – НОМИНАЦИЯ ЗА  РАЗВИТИЕ И ПРОЯВА НА ЧОВЕШКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Категория: „НАЙ- ГОЛЯМ ПРИНОС ПРИ НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА”

Даниел  Стоянов- за цялостен принос при набиране на средства и реализиране на целите и идеите но Сдружение „ Сияйна Зора”.


Веселинка  Жекова
– за направени дарения в полза на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” . За особен принос в организирането на  Приятелски риболовен турнир за хора с увреждания „С въдичка и кука” състоял се на 19.06.2010г.

Категория „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”
Валентина Василева - за проявна смелост и силна гражданска позиция в отстояване на основни човешки ценности и права за достоен живот на хората с интелектуални затруднения – Спешъл Олимпикс , гр. София -15.07.2010г.

Категория: „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ”

Диана Иванова - за популяризиране на древните традиции и култура в пресъздаването на „Древно-тракийски ритуал на плодородието”. За творчески подход и цялостна визия на представянето на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” на Шуменския карнавал на плодородието 2010г.

„ЖЕЛЕЗЕН БОЕЦ” – НОМИНАЦИЯ ЗА АКТИВНА РАБОТА И ПРОЯВЕНО УСЪРДИЕ


Категория „ОСОБЕН ПРИНОС В МЕРОПРИЯТИЕ”
Пламен Петров - за подготовката и провеждането на Караоке шоу „С полъха на лято”проведено на 29.07.2010г. и Четвърти конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди!, Шумен 2010г.


Йордан  Йорданов  – за организиране и особен принос в провеждането на  Приятелски риболовен турнир за хора с увреждания „С въдичка и кука” състоял се на 19.06.2010г.

 
Мариянка  Димитрова - за изработването на фотокулажи за Караоке шоу „С полъха на лято” проведено на 29.07.2010г. и  участие в подготовката на спортни инициативи на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”.

Категория : „ НАЙ- АКТИВЕН УЧАСТНИК”


Петя  Петрова - за участие във всички мероприятия и инициативи на
 сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”


Антонина  Петрова - - за участие във всички мероприятия и инициативи на
 сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”


Ваньо  Иванов
- - за участие във всички мероприятия и инициативи на
 сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”

Категория: „НАЙ –ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО МЕРОПРИЯТИЕ ”
Анелия  Дончева - за Кулинарна изложба на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” -  Шуменски карнавал на плодородието 2010г.

Категория: „АКТИВНОСТ ЗАД КАДЪР”
Антон  Ангелов - за музикално оформление и видеозаснемане на инициативи на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”


Надка  Върбанова - за активно участие в подготовката на инициативи на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”. За  изработване на голям брой изделия за Благотворителен базар „Граждани в подкрепа...” и Великденска благотворителна изложба –базар „Да оцветим мечтите и възкресим надеждата!


Бистра Стоянова
- за активно участие в подготовката на инициативи на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”.

Категория : „ УСТОЙЧИВ РАЗТЕЖ”

Йорданка  Танева  - за целогодишна активна дейност в Дома за медико-социални грижи за деца –гр. Шумен и успешно включване във всички инициативи на сдружение  „СИЯЙНА ЗОРА”.  


Калина  Дочева - за целогодишна активна дейност в Дома за медико-социални грижи за деца –гр. Шумен и участие във всички инициативи на сдружение  „СИЯЙНА ЗОРА” .
За успешен дебют, като сценарист на Детско карнавално шоу „ Фантазия за всички” проведено на 16.04.2011г.


Борислав  Георгиев - за музикално оформление и участие в подготовката на инициативи на сдружение  „СИЯЙНА ЗОРА”. За успешен актьорски дебют в пресъздаване на „Древно-тракийски ритуал на плодородието” представящ сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” на Шуменския карнавал на плодородието 2010г.

„НЕУМОРНИ КРИЛЕ” НОМИНАЦИЯ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС
Нели  Ганчева –за съществен принос в подготовката и провеждането на всяка инициатива на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”. За оригинален подход при изпълнение на творческа задача в Спортно състезание за хора с интелектуални затруднения „Да протегнем ръка за Надежда!” - 16.10.2010г.


Райна Алексиева –за съществен принос в подготовката и провеждането на всяка инициатива на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”. За оригинален подход при изпълнение на творческа задача в Спортно състезание за хора с интелектуални затруднения „Да протегнем ръка за Надежда!” - 16.10.2010г.

„БРИЛЯНТНИ ИСКРИ”- НОМИНАЦИЯ ЗА ТВОРЧЕСТВО И БЕЗУПРЕЧНОСТ В ДЕТАЙЛА
Дилян Абаджиев - за безупречност и творчески елемент в изработване на реквизит и спортни уреди за инициативи на Сдружение „ Сияйна Зора”
 

 
Назад