Доброволци в подкрепа на хората в неравностойно положение
Само през изминалата 2010г. в инициативи на сдружение "СИЯЙНА ЗОРА" се включиха над 300 доброволци от различни формации, клубове и организации.
 
Назад