ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА НА МОРЕТО ПРЕДСТАВИХА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В РИОСВ-Шумен

31.10.2010г.

Деца със специални образователни потребности от Помощно училище „В. Друмев”, Дневен център „Слънчев лъч”, гр. Шумен, Ресурсен център и Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящите подготвиха изложба, посветена на Международния ден на Черно море -  31 октомври.Тя бе разположена в информационния център на РИОСВ -гр. Шумен.

С мотото „Морето е на всички” участниците в инициативата изразиха идеята, че природата живее във всеки от нас и всички сме равни в чувствата си към нея. Експозицията  представи колажи и апликации, изработени от природни материали, както и рисунки, в които акварел и техника „Батик” бяха основните живописни техники, използвани от авторите им. Съвместната инициатива, чиито организатори  бяха РИОСВ-Шумен и Сдружение „Сияйна зора” целеше да провокира съпричастност към опазването на тази уникална природна система.

31 октомври е обявен за Международен ден на Черно море през 1996 г. в Истанбул, на среща на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Целта е да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията за опазване на Черно море. В декларацията, приета на форума, се отчита необходимостта от опазване на черноморската екосистема, като условие за устойчиво развитие на черноморските държави, благосъстоянието, здравето и сигурността на техните граждани.

 
Назад