Дом за медико-социални грижи гр. Шумен

На 20 ноември 1970 година отваря врати новопостроена сграда за “Дом майка и дете”, както се е наричала тогава институцията. Преименувана през 2000 година в “Дом за медико-социални грижи за деца”, където се намира и сега.        Институцията работи от много години по “ Програма медико-социални грижи за деца в неравностойно положение “.

Адрес: 9700 град ШУМЕН

ул. ЖЕЧКО СПИРИДОНОВ 4

ДИРЕКТОР: 054/ 59026

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 054/ 59184

e-mail: dmsgd_sh@abv.bg

 

дата: 2010-02-20 23:43:40

Помощно училище "Васил Друмер" е едно от тези училища, които влизат в 21 век с просветителния дух и традиции на своя патрон - писателят, просветителят, църковния деятел - Васил Друмев. Училището е наследник на две помощтни учлища в град Шумен - полуинтернатното "Кирил и Методий" и "Васил Друме". Днес то е сред най-големите в страната учебни заведения за деца с умствена изостаналост - с капацитет 300 деца.
прочети целия текст...
дата: 2010-02-20 23:31:42

В град Шумен е открит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. Той е един от 28-те центрове в цялата страна, които осъществяват дейността си на областно ниво.
прочети целия текст...
дата: 2009-08-14 14:19:58

ДДМУ ”Калинка” е специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца с увреждания от 3 до 18 годишна възраст, извън обичайната домашна среда, в системата на МТСП, АСП.
прочети целия текст...