Тематично практически семинар "Неоткрити, красиви Надежди"

На 31. 03. 2017г. в гр. В. Преслав се проведе тематично- практически семинар „Неоткрити, красиви Надежди” организиран от сдружение „Сияйна Зора”и Национален алианс за социална отговорност.  Инициативата имаше за цел да се стимулират творческите идеи, форми и практики за занимания и изява на хора с увреждания ползващи различни соц. Услуги, както и да се дадат  практически съвети при подготовка на програма за сценични изяви на хора с увреждания .
Срещата откри г-н Георги  Георгиев- председател на  НАСО, който представи работата на Националния алианс през годините  в областта на развитието на соц. Услуги като акцентира върху факта че потребността за творчество е неизменна част от човешката природа и  именно на тази база е възможна интеграция на хората с увреждания. Председателят добави и факта, че инициативи свързани с изкуствата са предизвикателство и стремеж за подобряване качеството на соц. Услуги и даде примери за това в различни европейски страни. В семинара взеха участие представители  на доставчици на со. Услуги от от общините Шумен, В. Дол, Варна, В. Търново, Русе,  Сливен, Каварна.
Програмата включваше съвети от специалисти с обща тема „ Срещи с изкуството”.  Лектори бяха доц. Д-р Николай Николов от ШУ „Еп. К. Преславски”, който представи „Елементите на груповата терапия”, Кристияна Бояджиева- театрален режисьор  говори за „Ролята на ръководителя- режисьор в цялостната подготовка на сценичния процес”. Мария Шипочка- актриса представи начина за „Изграждане на  роля и актьорски задачи според възможностите на  актьорите и в полза на програмата. За  „  Озвучаване, осветителна техника, сцена  мултимедия” – лектор беше Атанас Василев  от аудио- визуален център „ Прокси”. „Ритмика, интерпретация на музиката, чрез движение на тялото” представиха  Катя и Даниел Димитрови от  танцов клуб „Ен канто” . През цялото време връзката между лекторите и гостите бе много близка, заради множеството нагледни примери и  видеоматериали.  Всички участници получиха сертификати за проведено обучение „Подобряване на качеството на сценичните изкуства при хора с увреждания”
Провеждането на подобен семинар се наложи след дълги години провеждане на конкурс за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди” в Шумен, където хора настанени в институции или ползващи алтернативни соц.у услуги  представят на сцена своите таланти и възможности и доказват че при  подходящи условия, специално създадени програми , наличие на обучени асистенти” техните изпълнения не отстъпват по качество на изпълненията на другите артисти. А работещи психолози, терапевти, социални работници и др.  там успяват да създадат впечатляващи програми дарявайки доброволно своя труд, без специално знание за сценичните техники и приоми
Сдружение „Сияна Зора” изказва своята благодарност на Алианс за социална отговорност за подкрепата и съдействието. Както и на лекторите участвали в семинара.

 
Назад