БЛАГОДАРНОСТ

Сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” изказва специална

благодарност на фирмите:

 

 

 "ИТАЛ ФУУДС ИНДЪСТРИ" АД

 -  за направени дарения на фирмени продукти  в полза на множество инициативи организирани от сдружение „СИЯЙНА ЗОРА". Благодарим на ръководството на фирмата за доверието към нас, съпричастнистта към каузата ни и ясно изразената позиция относно ролята на неправителствените организации, като ключов фактор в изграждането на силно гражданско общество!

 

 "АЛКОМЕТ" АД, гр. Шумен

 - за оказана особена подкрепа в организирането на ІV Конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди”, Шумен 2010г. По този начин за пореден път фирмата изрази своята позиция относно хората с интелектуани затруднения, които както всички човешки същества се нуждаят от нормални уловия за развитие и повече възможности за изява. Благодарим за гласуваното доверие и подкрепа в стремежа ни да отстояваме основните човешки ценности и права за достоен и пълноценен живот на хората в неравностойно положение!
 

 

 „ФИКОСОТА СИНТЕЗ” ООД  

  - за оказаната подкрепа в проведената от Сдружението дарителската инициатива в полза на домуващите от ДВУИ с .Лозево. Фирмата дари хигиенни продукти за дарителската кампания и по този начин изрази солидарност с идеята ни за изграждане на една по- ясна гражданска позиция по отношение на хората с интелектуални затруднения в нашия град.„ЛАВЕНА” АД

– за направено дарение от хигиенни и козметични продукти в полза на каузата на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”. Дарените продукти бяха използвани, като награден фонд  в  ІV Конкурс за творчески изяви на хора с ментали увреждания "Неоткрити красиви Надежди!, Шумен 2010г.

 

„КАМЕНСКИ И СИНОВЕ" ООД

- за оказана подкрепа в организирането на ІV Конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „ Неоткрити, красиви Надежди” Шумен 2010 г., както и в други инициативи на сдружение "СИЯЙНА ЗОРА".

 

„ВиК”  - гр. ШУМЕН

- за ясно изразената позиция по отношение на хората в неравностойно положение и хората в риск;  за оказаната подкрепа при организиране на ІV Конкурс за хора с ментални увреждания „ Неоткрити, красиви Надежди” Шумен 2010г.

 

„ЦИТРОН” ООД

- за подкрепа във всички инициативи на Сдружение „ СИЯЙНА ЗОРА”

 

„ЧЕРНЕВИ” ООД

- за подкрепа във всички инициативи на Сдружение „ СИЯЙНА ЗОРА”

 

„БОНИ ОБОРОТ” ООД

- за оказана подкрепа и съдействие в организирането на ІV Конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „ Неоткрити, красиви Надежди” Шумен 2010 г.

 

Благодарим на всички медии, които отразяваха активно дейността на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” през изтеклата 2010 година:

Вестник "Шуменска заря"

Вестник "Шуменски показател"

Радио "Шумен"

"Focus" радио

"Форте" радио

Шум.БГ

DarikNews.bg

bulfax.com