БЛАГОДАРНОСТ

Сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” изказва специална

благодарност на фирмите:

 

  "ИТАЛ ФУУДС ИНДЪСТРИ" АД

 - за направени дарения на фирмени продукти  в полза на инициативи организирани от Сдружението.Благодарим на ръководството на фирмата за доверието към нас, съпричастнистта към каузата ни и ясно изразената позиция относно ролята на неправителствените организации, като ключов фактор в изграждането на силно гражданско общество!

 

"АЛКОМЕТ" АД, гр. Шумен 

 - за оказана особена подкрепа в организирането на Поздравителния концерт на дом Лозево на 04.12.2009г. Фирмата стана основен спонсор на концерта на ДВУИ с. Лозево и по този начин изрази своята силна гражданска позиция, че хората с интелектуани затруднения, като всяко човешко същество се нуждаят от нормални условия за да се развиват и проявяват своите творчески способности. Благодарим за гласуваното доверие и подкрепа в стремежа ни да отстояваме основните човешки ценности и права за достоен и пълноценен живот на хората в неравностойно положение!
 

 

 „ФИКОСОТА СИНТЕЗ” ООД  

  - за оказаната подкрепа в проведената от Сдружението дарителската инициатива в полза на домуващите от ДВУИ с .Лозево, състояла се през месеците юли и август 2009г. Фирмата дари тоалетна хария, перилни и миещи препарати за дарителската кампания и по този начин изрази солидарност с идеята ни за изграждане на една по- ясна гражданска позиция по отношение на хората с интелектуални затруднения в нашия град.„ЛАВЕНА” АД

– за направено дарение от хигиенни и козметични продукти в полза на каузата на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”. Дарените продукти ще бъдат използвани, като награден фонд в инициативи даващи възможност за изява на хора с ментални увреждания – Караоке конкурс „Заедно с песента” и ІІІ Конкурс за творчески изяви на хора с ментали увреждания, Шумен 2009г.Благодарим на всички медии, които отразяваха активно дейността на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” през изтеклата 2008 година:

Телевизия "Шумен"

Вестник "Шуменски показател"

Вестник "24 часа"

Радио "Шумен"

"Focus" радио

"Форте" радио

Шум.БГ

DarikNews.bg

bulfax.com