Водеща идея

Осъществяване на  дейност в обществена полза на национално равнище като  съдейства за  благосъстоянието  на лица  с  ментални/психични увреждания,    включващо    тяхното     материално,     здравословно, социално   благополучие   като   се   използват   всички   средства   за развитие на потенциалните им възможности.

Центърът за релаксивни упражнения е аспект от дейността на Сдружение „СИЯЙНА ЗОРА“, свързан с просветната и информативна дейност по въпросите на опазването и възстановяването на психичното здраве.