Цели
Нашата мисия е да превърнем психичното здраве в основна ценност за обществото, да подпомагаме хората с ментални увреждания и да защитаваме правата им.

Това означава:

Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на хората с ментални увреждания от различни възрастови групи.

Разгръщане на физическия и творчески им потенциал посредством специализирани програми и практики.

Подобряване на материалните и битовите условия в домовете за хора с ментални увреждания.

Изграждане на защитени жилища, дневни центрове, трудовотерапевтични работилници за хора с лека и умерена форма на увреждане, с цел постепенното им деинституционализиране.

Просветна дейност по въпросите на опазването и възстановяването на психичното здраве.