МЕТОДИКА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
дата: 2009-09-24 00:41:17
№ 9100-252 от 12.08.2004г.


   Целта на настоящата методика е да запознае обществеността с проблемите на хората с умствена изостаналост и да подпомогне работата с тях. Основен акцент е гарантиране равноправното им положение, чрез интегриране в семейството, трудовия процес и обществото. Това трябва да съответства на техните желания и способности, да стимулира цялостното развитие на личността, да улесни и да направи възможен самостоятелния им начин на живот.

   Непосредствени цели:

   1. Помощ в работата на социалните...
прочети целия текст...