Този раздел предоставяме на онези социални заведения, които имат желание да запознаят обществеността с определени аспекти от своята работа, с актуални събития от живота в съотвената институция и др. Вярваме, че споделените мнения, проблеми и радости ще помогнат на всички нас, като граждани да осъзнаем отговорността си към хората в неравностойно положение, да ги подкрепяме и  работим за по-добър и пълноценен живот за тях.