За Нас
Сдружение „Сияйна Зора” е неправителствена организация имаща за цел да се бори за по-добри условия на живот на хората с  увреждания в България.

Идеята за сформирането й се роди в резултат на индивидуалните ни усилията да бъдем съпричастни към проблемите в специализираните социални домове.

Сблъсъкът ни с несъвършенствата на системата, с бюрокрацията и с предразсъдъците на обществото ни накара да се обединим в сдружение и с общи усилия да защитаваме правата на тези хора, подложени на дискриминация и дълбока социална изолация.

Сдружение „СИЯЙНА ЗОРА” e регистрирано с решение 1 от 31.03.2008 по Ф.Д.29/2008 на Шуменски окръжен съд.

Сдружение с нестопанска цел “СИЯЙНА ЗОРА”е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието като организация, осъществяваща обществено полезна дейност.

Сдружението е регистрирано в Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на следните социални услуги: дневен център за възрастни и център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни.