За контакти

Шумен, 9700
ул. "Л. Димитрова" 5
Тел:(054) 980698
GSM:0893 349 201,
 0898 53 73 36
 0893 34 92 00
e-mail:dnk_s@abv.bg

Банкова информация


Пощенска банка
Банков код (BIC): BPBIBGSF


Сметка (IBAN):
BG 81 BPBI 8170 1602 3116 38

Форма за обратна връзка