Център за изследвания и политики за жените
Български хелзинкски комитет
Поставяне под запрещение - същност, последствия и процедури
Достъп на хора с умствени увреждания до образование и заетост: